Welkom


Ons dichtbevolkte land heeft verrassend genoeg een zeer goede en gevarieerde wildstand. Dit is een gevolg van verstandig wild- en natuurbeheer. De jagers dragen hier al generaties lang een steentje aan bij door het verzorgen van de natuur in hun jachtveld gedurende het gehele jaar. Individuele jagers zijn georganiseerd in wildbeheereenheden (WBE's) zodat hun kennis en ervaring op lokaal niveau gebundeld is.

Ree aangereden? Bel  06-48471729

In de provincie Groningen is een zogenaamde valwild regeling ingesteld met 1 centraal telefoonnummer dat gebeld kan worden als een ree is aangereden. Ook als het ree doorgelopen is kunt u dit nummer bellen. Er zal dan een team met een speurhond ingeschakeld worden die zal proberen het gewonde dier op te sporen en zo nodig uit zijn lijden verlossen.