Wildbeheereenheid Hunsingo gaat Fauna uittreedplaatsen (Fup’s) plaatsen


Oeverbeschoeiingen zijn op veel plaatsen desastreus voor onze wilde fauna.
Voor zoogdieren, maar ook jonge vogels, die in deze beschoeide watergangen terechtkomen is het
haast onmogelijk om weer uit het water te komen. De dieren raken uitgeput en verdrinken.
De Wildbeheereenheid Hunsingo zet zich in om het aantal verdrinkingsslachtoffers te verminderen.
Samen met lokale jagers, weidevogelbeschermers, het Waterschap Noorderzijlvest en de Provincie
Groningen is een project opgezet voor het plaatsen van Fauna uittreedplaatsen (Fup’s). Dit in een
beschoeide tochtsloot waarin regelmatig verdronken dieren worden gevonden. De Fup’s voor deze tochtsloot zijn beschikbaar gesteld door het Waterschap Noorderzijlvest. De benodigde waadpakken, boormachines en overig klein materiaal (schroeven, markeringspalen e.d.) voor plaatsing van de Fup’s zijn gefinancieerd vanuit een biodiversiteitssubsidie van de Provincie Groningen.
Het idee is om de plaatsing van Fup’s uit te rollen naar andere watergangen in het werkgebied van de Wildbeheereenheid Hunsingo. In dit gebied liggen namelijk meer beschoeide tochtsloten waar wilde dieren zonder hulp niet uitkomen en verdrinken.

01-05-2020

Terug naar nieuws

De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.