Werkgebied


De WBE Fivelgo bestrijkt ongeveer 13.000 hectare tussen het Eemskanaal, Roodeschool, Oldenzijl, Stedum en Loppersum. Dit gebied is rijk aan haas, konijn, fazant, wilde eend, houtduif, ree, vos, gans, kraai en kauw. Op onderstaande kaart kunt u het werkgebied van deze WBE zien. De blauwe lijn geeft de grens aan.